…xenith

"nothing personal"

@MDVJustice ” ޙައްޤުގެ މައްޗަށް ބާޠިލް ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ހެޔޮލަފާ މީހުން އަޅާނުލާ ތިބުމެވެ https://t.co/Yx7mh1yFqh — Justice For Maldives (@MDVJustice) March 16, 2018 “

https://platform.twitter.com/widgets.js

from http://twitter.com/MDVJustice

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: